Gebruikersbepalingen StudentsPlus

Gebruikersbepalingen StudentsPlus

In deze verklaring worden de gebruikersbepalingen beschreven die van toepassing zijn op het gebruik van de websiteinschrijvings van StudentsPlus.

  1. Wanneer u gebruik maakt van onze website verzamelt en verwerkt StudentsPlus enkele gegevens van u, te weten informatie over uw bezoeken en uw IP-adres.
  2. Een ieder die zich heeft ingeschreven als gebruiker van StudentsPlus’ online platform gaat ermee akkoord dat gegevens die op de weg liggen van het goed functioneren van de dienstverlening worden opgeslagen en verwerkt.
  3. De in het vorige lid omschreven gegevens omvatten ten minste: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, school- en studieresultaten, studiegegevens, persoonsgegevens en bankgegevens.
  4. Indien een relatie toegang wordt verschaft tot het StudentsPlus studiedossier binnen het StudentsPlus platform, krijgt deze relatie inzicht in de volgende gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer en het StudentsPlus studiedossier en de gegevens van de andere relaties in dit dossier.
  5. StudentsPlus zal gegevens, die verstrekt zijn in het kader van de uitvoering van haar diensten, niet verstrekken aan andere personen of instanties anders dan genoemd in lid 4.
  6. Persoonlijke berichten die gebruikers binnen de website uitwisselen met elkaar zijn privé en zijn slechts toegankelijk voor de verzender en ontvanger van dat bericht. Berichten die (mede) aan StudentsPlus verzonden geacht dienen te worden, zijn hiervan uitgezonderd.
  7. Wanneer u inzage wenst in de gegevens die StudentsPlus over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met StudentsPlus via info@studentsplus.nl. StudentsPlus zal u binnen vier weken mededelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek om verbetering of verwijdering zal voldoen.

Privacybeleid, versie 1.0 februari 2014