Hét bureau voor individuele bijles en huiswerkbegeleiding aan huis

Slogan

Welkom bij StudentsPlus!

Al meer dan 14 jaar is StudentsPlus toonaangevend in Nederland op het gebied van individuele bijlessen aan huis, gegeven door studenten. In die tijd hebben wij reeds meer dan 38.000 leerlingen mogen helpen bij alle schoolvakken en hebben wij momenteel een bestand van ruim 65.500 potentiële bijlesgevers.

Wanneer uw kind vastloopt bij een of meerdere vakken biedt individuele bijles van een student uitkomst. De persoonlijke aandacht in een vertrouwde omgeving maakt dat de ondersteuning volledig afgestemd is op de behoeften van uw zoon of dochter.

Wij kennen geen wachtlijsten en kunnen doorgaans op zeer korte termijn een bijlesgever aanbieden. Hiernaast biedt StudentsPlus flexibele, transparante en professionele service tijdens de hele bijlesperiode.

Kijk gerust rond op onze site. Via de groene knop rechtsboven kunt u zich vrijblijvend aanmelden wanneer u benieuwd bent naar wat wij concreet voor u kunnen betekenen!

Bijles

Wanneer uw kind vastloopt bij een of meerdere vakken, biedt individuele bijles van een student uitkomst. De persoonlijke aandacht in een vertrouwde omgeving, maakt dat de ondersteuning volledig afgestemd is op de behoeften van uw kind.

Vanwege het enorme, landelijke studentenbestand kan StudentsPlus voor elk niveau en voor elk middelbaar schoolvak ondersteuning verzorgen. Bijles in een 1-op-1 situatie maakt dat de struikelblokken voortvarend aangepakt kunnen worden en dat het probleemvak vaak spoedig weer op de rails gezet kan worden.

Wij kennen geen wachtlijsten en kunnen doorgaans op zeer korte termijn een bijlesgever aanbieden. Hiernaast biedt StudentsPlus flexibele en transparante service, ook na de koppeling.

Kijk gerust rond op onze site of meld u vrijblijvend aan wanneer u benieuwd bent wat StudentsPlus concreet voor u kan betekenen!

Lees meer

Huiswerkbegeleiding

Veel leerlingen hebben behoefte aan extra ondersteuning bij het huiswerk. Het gaat dan vaak om hulp bij het 'leren leren', het plannen van het huiswerk en het werken met een agenda en het krijgen van wat tips en trucs om al het schoolwerk efficiënt aan te pakken.

De huiswerkbegeleiding van StudentsPlus vindt vaak plaats in de vertrouwde thuisomgeving. Op deze manier kost het de leerling geen extra tijd om naar een lokaal te fietsen en hoeft er geen vinger opgestoken te worden om een vraag te stellen. Daarnaast is onze huiswerkbegeleiding individueel, zodat onze studenten begeleiding op maat kunnen verzorgen en zich kunnen richten op de specifieke moeilijkheden en knelpunten.

Wij zoeken een student die voldoet aan uw wensen en eisen: het is van belang dat de student goed aansluit op de verwachtingen om de ondersteuning zo goed mogelijk te laten verlopen.

Lees meer

Werkwijze

Wij geloven in individuele en persoonlijke bijles door een student in een vertrouwde omgeving. Daarnaast begrijpen wij dat ondersteuning vaak op korte termijn gewenst is en moet aansluiten op de behoeften van uw kind. De aanmelding, de zoektocht naar een geschikte bijlesgever en de bijlessen zijn daarom hierop afgestemd.

De eerste stap naar ondersteuning is het (vrijblijvend) aanmelden via de groene knop. Hierna kunt u uw kind binnen enkele minuten opgeven om ondersteuning te ontvangen en hierbij uitgebreid aangeven wat de hulpvraag, het gewenste urenaantal, de eisen en de wensen voor de bijles zijn.

Na de inschrijving gaan wij direct aan de slag met uw aanvraag en starten een zoektocht naar een geschikte bijlesgever. Wij kunnen doorgaans op zeer korte termijn (binnen enkele werkdagen) al de gegevens van een student uitwisselen, zodat de ondersteuning kan beginnen.

De afspraken voor de bijlessen regelt u zelf met de student en ook de invulling daarvan bespreekt u met de bijlesgever.

Lees meer

Bijlesgevers

De bijlesgevers van StudentsPlus zijn studenten. Zij beschikken over een grote vakinhoudelijke kennis, kunnen flexibel zijn in het maken van afspraken en door het kleine leeftijdsverschil met uw kind is het contact laagdrempelig.

Om, bijvoorbeeld, de didactische, sociale en communicatieve vaardigheden te toetsen, hebben wij met elke bijlesgever een persoonlijk intakegesprek gehad.

Tijdens de bijlessen stemt u de invulling daarvan af met de student, zodat een en ander volledig aansluit op de behoeften van uw kind. Daarnaast kan een bijlesgever zelf ook waardevolle suggesties en invalshoeken hebben, waardoor uw kind op korte termijn met sprongen vooruit kan gaan!

Lees meer

MijnStudentsPlus

MijnStudentsPlus is de persoonlijke online omgeving van onze site. Na inschrijving treft u hier een transparant overzicht van de ingekochte bijlessen, van de gemaakte uren en de financiën. U past hier al naar gelang de behoefte de bijlessen aan, onderhoudt er contact met de bijlesgever en u ontvangt hier berichten omtrent de voorgang.

Met MijnStudentsPlus bieden we u inzicht in de stand van zaken omtrent de bijlessen en controle over de afname van de bijlesuren.

Kortom: met MijnStudentsPlus bieden we u gemak, een transparant overzicht van en een unieke aanvulling op de bijlessen!

Lees meer

Service

Bij StudentsPlus mag u snelle en transparante service verwachten. Ondersteuning is veelal acuut nodig en daarom leveren wij veelal op zeer korte termijn een bijlesgever. Wij denken graag met u mee over een passende invulling van de ondersteuning, zodat de bijles goed aansluit op de behoeftes van uw kind.

Bijles is een vertrouwenskwestie: dat weet StudentsPlus als geen ander. Het bureau bestaat al meer dan 10 jaar en heeft in die tijd vele duizenden koppelingen gemaakt. Bijlesgevers worden gescreend, krijgen een intake en de koppels worden in de gaten gehouden door een professionele organisatie.

Tijdens de bijlessen onderhouden wij actief contact met u omtrent de voortgang. Zodoende kan er snel actie ondernomen worden wanneer er bijvoorbeeld hulp bij een ander vak nodig is of wanneer het accent van de bijlessen verschoven moet worden.

Klantvriendelijkheid, snelle en accurate service en continuïteit van de bijlessen. Dat alles mag u van StudentsPlus verwachten!

Lees meer

Maatwerk

Sommige leerlingen hebben alleen wat extra uitleg nodig bij het huiswerk, andere missen studievaardigheden en soms zijn er hiaten in de kennis van een of meerdere vakken. StudentsPlus kan voor elk kind een geschikte bijlesgever en een maatwerkoplossing vinden!

Vóór een zoektocht naar een geschikte student inventariseren wij waar de knelpunten voor uw kind liggen. Wij denken graag met u mee over de invulling van de ondersteuning en door onze jarenlange ervaring kunnen wij u ook adviseren over de te ondernemen stappen. Bij de zoektocht houden wij rekening met uw wensen en eisen voor de bijlesgever en de ondersteuning en selecteren wij de hiervoor geschikte studenten.

Tijdens de bijlessen kunt u zelf met de bijlesgever het verloop van de ondersteuning bespreken en inrichten. Door de kennis die een student over uw kind opdoet, kan hij of zij ook een waardevolle inbreng hebben bij het verbeteren van de probleemgebieden.

Lees meer over de expertise van StudentsPlus of meld u vrijblijvend aan indien u benieuwd bent naar de concrete mogelijkheden!

Lees meer

Basisschool

StudentsPlus helpt leerlingen van de basisschool met bijvoorbeeld rekenen en taal, wanneer er hier een achterstand in is. 

Omdat de bijlessen aan huis verzorgd worden, in de vertrouwde omgeving van de leerling, zijn onze bijlessen uitermate geschikt voor leerlingen van de basisschool. Tijdens de bijlessen werkt uw kind samen met de bijlesgever (1-op-1) aan de probleemgebieden, waardoor hij/zij snel weer op niveau komt.

StudentsPlus helpt ook met zaken als planning, structurering en voorbereiding op de Cito-toets of de brugklas. Er is een pedagoog in dienst die onze bijlesgevers bijstaat waar nodig, maar die ook voor u als ouder klaarstaat.

Lees meer

Middelbare school

Middelbare scholieren kunnen bij StudentsPlus terecht voor alle schoolvakken van het vmbo, havo en vwo. Het maakt dus niet uit op welk niveau uw zoon of dochter op school zit: StudentsPlus helpt!

De bijlessen zijn individueel en worden gegeven door studenten die zelf dus recentelijk ook nog op de middelbare school zaten. Het kleine leeftijdsverschil tussen uw kind en de student is een ander voordeel van de bijlessen van StudentsPlus.

De schooldagen in het voortgezet onderwijs in Nederland zijn vaak lang en daarom is het voor uw zoon of dochter prettig als er niet per se direct aansluitend op de schooldag bijles is. Samen met de bijlesgever bepalen u en uw kind de tijden en dagen waarop de bijles plaats kan vinden. Door de aanwezigheid van een pedagoog en een kinder- en jeugdpsycholoog binnen de organisatie, kan StudentsPlus ook adviseren bij scholieren met een leerstoornis.

Lees meer

Andere niveaus

StudentsPlus kan op vrijwel elk niveau van onderwijs ondersteuning bieden. Wij bieden naast bijles aan scholieren, ook hulp aan studenten van het mbo en hbo, personen die een toelatings- of 21+ toets moeten afleggen en aan volwassenen die een cursus volgen (bijvoorbeeld via talencentra, de LOI of het NTI).

Omdat wij over een enorm, landelijk studentenbestand beschikken waarin een veelheid aan studies vertegenwoordigd zijn, kunnen wij veelal ook op de hogere niveaus van onderwijs passende ondersteuning bieden. De combinatie van een snelle dienstverlening en individuele ondersteuning op maat, maakt dat de probleemgebieden doeltreffend aangepakt kunnen worden.

Onder het kopje Niveaus treft u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen!

Pakkettensysteem

Bij StudentsPlus worden bijlessen afgenomen volgens een pakkettensysteem, waarbij er maandelijks bijlesuren worden ingekocht. Het uurtarief daalt al naar gelang er maandelijks meer bijlesuren nodig zijn. Het urenaantal is iedere maand aan te passen en zonder dat er een opzegtermijn in acht genomen dient te worden, kunnen de bijlessen ook maandelijks (tijdelijk) stopgezet worden. De ingekochte bijlesuren zijn niet vakafhankelijk.

Doordat wij al ruim 14 jaar met dit systeem werken, weten wij dat het veel voordelen heeft. Allereerst zorgt het voor structuur bij de leerling, omdat er bijvoorbeeld iedere week afgesproken wordt. Tevens vormt het pakkettensysteem met het maandelijks afnemen van een aantal bijlesuren een stok achter de deur.

De flexibiliteit van het pakkettensysteem heeft zich de afgelopen jaren ook goed bewezen, omdat er iedere maand een wijziging in het urenaantal gedaan kan worden. Kijk gerust rond op onze site of meld u vrijblijvend aan wanneer u benieuwd bent wat StudentsPlus concreet voor u kan betekenen!

Tarieven

StudentsPlus kan individuele ondersteuning bieden vanaf € 15,- per uur en wij hanteren geen inschrijfgeld of intakekosten en de uurtarieven zijn vrijgesteld van btw. Bijles van StudentsPlus wordt afgenomen volgens het pakkettensysteem en het uurtarief wordt lager wanneer er meer maandelijkse uren ingekocht worden.

Bij StudentsPlus kunt u rekenen op de hulp en ondersteuning van een professioneel bedrijf met ruim 14 jaar ervaring in het begeleiden van leerlingen. Wij nemen u de zoektocht naar een betrouwbare, beschikbare en kundige bijlesgever uit handen, omdat wij de potentiële bijlesgevers in een persoonlijk gesprek zien en spreken.

De bijlessen van StudentsPlus zijn individueel en aan huis.

Kijk voor meer informatie op onze Tarievenpagina.

Leeromgeving

De Leeromgeving van StudentsPlus is ontwikkeld als extra ondersteuning op de bijlessen van uw kind. Met toegang tot ruim 47000 oefenopgaven voor de meest aangevraagde bijlesvakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie, Engels, Nederlands, taal en rekenen) kan na de inschrijving van de leerling direct gestart worden met het maken van de oefenopgaven!

  • Gratis toegang na inschrijving leerling;
  • Inzage in voortgang door leerling, ouder en bijlesgever;
  • Direct inzien welke stof extra aandacht vraagt;
  • Als huiswerk op te geven door ouder en/of bijlesgever.

Klik hier voor meer informatie over de Leeromgeving.

StudentsPlus Leeromgeving
Lees meer

Bijlesgever - Anne

Niet alleen hou ik mijn kennis van verschillende vakken van de middelbare school op peil, maar het geeft ook veel voldoening om te zien dat leerlingen na mijn uitleg de opgaven snappen.

Reacties

Familie Straub
Ik raad deze organisatie zeer aan: zeer professioneel, vriendelijk en behulpzaam. Goede studenten die bijles geven.

Maastricht, januari 2016 - heden (mei 2016)