Gratis oefenopgaven voor Engels
Wij zoeken jouw student!
Bekijk de mogelijkheden

Gratis oefenopgaven naast de Engelse bijlessen

Vanaf 22 euro per uur!

Gratis oefenopgaven naast de Engelse bijlessen

Om de Engelse bijlessen nog succesvoller te maken, heeft StudentsPlus de Leeromgeving ontwikkeld. Dit is een online platform met duizenden oefenopgaven van de acht meest aangevraagde bijlesvakken, waaronder Engels u. Omdat er oefenopgaven beschikbaar zijn van alle onderwerpen van elk leerjaar (1 vmbo t/m 6 vwo) kan iedere leerling hier gebruik van maken!

Een overzichtelijke indeling

De Leeromgeving is zodanig opgebouwd dat het eenvoudig is om relevante oefenopgaven te vinden voor uw kind. Zit uw kind bijvoorbeeld in 3 vwo en moet er geoefend worden met ‘the present simple’? Dan kan er gekozen worden voor het leerjaar 3 vwo, waarna direct alle onderwerpen uit dat leerjaar verschijnen. Hierna kan gekozen worden voor ‘the present simple’, zodat hier gelijk mee geoefend kan worden.

Binnen de verschillende onderwerpen zijn er drie moeilijkheidsgraden. Zodoende kan uw kind instappen op het gewenste niveau en eventueel geleidelijk naar een hoger niveau oefenen.

De integratie met de bijlessen

Zowel u als de bijlesgever kunnen oefenopgaven toewijzen aan uw kind. Hiermee kan ook na de bijlessen geoefend worden, zodat er nog sneller naar een hoger niveau gewerkt kan worden. U en de bijlesgever kunnen ook precies zien wat er goed of juist fout is gegaan met het maken van de opgaven, zodat die informatie gebruikt kan worden in de volgende bijles.