Ondersteuning voor bijlesgevers
Wij zoeken jouw student!
Bekijk de mogelijkheden

Didactisch platform: het hulpmiddel voor bijlesgevers

Wij streven ernaar om de bijlessen op een zo hoog mogelijk niveau te laten verlopen. Daarom ondersteunen wij onze bijlesgevers waar we kunnen. Een voorbeeld hiervan is ons didactisch platform voor bijlesgevers. Dit platform bestaat momenteel uit meer dan 50 documenten en groeit snel. Deze documenten bieden onze bijlesgevers handvatten zodat de bijlessen nog verder verbeterd kunnen worden. Ook staan er tips en tricks in bij bepaalde leerstoornissen, zodat zij beter weten hoe zij met bepaalde situaties om kunnen gaan.

Hieronder vindt u voorbeelden die worden behandeld in ons didactisch platform:

  • Diverse leerstijlen (voorbeelden zijn model van Kolb, model van Vermunt, mindmapping)
  • Motivatiemethoden
  • Omgaan met leerstoornissen
  • Hoe werkt het brein

Uiteraard staat er een professioneel team achter onze bijlesgevers om hen te helpen bij vragen of problemen en te adviseren. Dit team bestaat uit onder andere een kinder- en jeugdpsycholoog en een pedagoog. Daarnaast hebben veel medewerkers zelf bijles gegeven, zodat het team vanuit de eerste hand weet welke problemen zich kunnen voordoen.

Naast het didactisch platform hebben wij ook de online Leeromgeving ontwikkeld met daarin duizenden opgaven. Hier kunnen de bijlesgevers en bijlesnemers ook buiten de bijlessen om gebruik van maken, zodat de tijd van de bijlessen zo efficiënt mogelijk wordt benut. 

Enthousiaste bijlesgevers

Onze bijlesgevers zijn zeer gemotiveerd en zorgvuldig geselecteerd.

Gratis Leeromgeving

Een gratis online platform met duizenden oefenopgaven.

Geen klik met de bijlesgever?

Wij gaan direct en gratis op zoek naar een vervangende!